Харта

Харта на ръгби клуб „Варварите София“

Тази харта изброява ценностите на Ръгби клуб „Варварите София“ и начина, по който те се реализират. Тя е задължителна за спазване от всички членове на клуба. Ценностите на ръгби спорта се изреждат в част първа на тази харта. Веднъж признали ценностите на ръгби спорта играчите се споразумяват и за правила, върху които да се устрои Ръгби клуб „Варварите София“.

Част първа – Ценности на играта

1. Уважавай човека до теб. Без него ти ще можеш само да подхвърляш топката. Той е човекът, заради когото е възможно да играеш. Това означава, той да те уважава дори, когато нямаш неговата физика, техника и опит, но задължава и теб да тренираш и да си там, когато другите имат нужда от другар, с който да тренират, или играят.

2. Тренирай поне толкова сериозно, че да си направил всичко възможно да не проваляш усилията на съотборниците си, когато дойде срещата по ръгби. Ако имаш предел на възможностите е едно, да не се стараеш е предателство към усилията на другите.

3. Уважавай съперника си. Той е човекът, който ти дава възможност да мериш сили. Без него  ти не си играч, нито състезател, а само един самотен атлет.

4. Уважавай законите на играта. Те казват какво е ръгби. Ако спечелиш в тяхно нарушение, ти не си ръгби победител. Ти печелиш нещо друго, но не и ръгби мач.

5. Уважавай съдиите. Те са хората, на които твоят отбор и съперниците ви, се доверявате за да следят дали играете ръгби. Ако имаш против съдията, не го приемай въобще да свири мача. Започне ли мачът, го слушай без да спориш. Така правят истинските ръгбисти от векове.

6 Пази здравето на съотборниците си, на съперниците и на съдиите. Не изкарваш пари от ръгби, но контузията може да ти попречи да изкарваш, както и на хората до теб, и тези срещу теб. Ръгби е велика игра, но за да се играе, се искат здрави хора. Това важи и за тренировките и за мачовете.

7. Когато тренираш винаги се разбирай със съотборниците в  каква интензивност ще правиш упражненията. Не може ти да влизаш с твърдост, като на мач, а човекът отсреща да е подготвен само за маркиране на схватката, без физическо съприкосновение. Разминаванията може да причинят контузии.

8. За да е силен отборът хората трябва да са приятели и да си вярват. А за това трябва и да се познават. Прекарвай време със съотборниците си и извън терена. Не с един или двама, а с всички. Отборът трябва да се събира и извън терена.

9. Когато пиеш със съотборници и съперници, може да пиеш и повече, но знай колко  можеш да изпиеш, преди да станеш неадекватен. Хората са там за да се забавляват, а не за да се грижат за някой, който е прекрачил границата и да не се превръща в тежест за останалите.

Част втора – устройство и правилник на ръгби клуб „Варварите София“

1. Какво е ръгби клуб „Варварите София“? Ръгби клубът е обединение на хора, които искат да тренират ръгби, да играят ръгби, да гледат ръгби, да обсъждат ръгби и да социализират помежду си. Ръгби клубът обединява хора с различни физически и интелектуални способности, различни характери, различни политически възгледи и културни предпочитания. Ръгби клубът приветства всеки новопостъпил, желаещ да стане част от него. Ръгби клуът приема новите членове без оглед на тяхната раса, възраст, пол, или сексуалност и никой в клуба няма право да обижда, тормози, или подлага на унижения друг член на клуба. Ръгби клубът е обединение на хора, които искат да полагат усилие да бъдат джентълмени. Не е важно дали се провалят в опитите си, важно е да продължават да се стремят. Ръгби клубът е аматьорска организация. Разбирането на клуба за понятието „аматьорска организация“ е той да бъде организация на хора, които искат да усъвършенстват спортно-техническите си и физически качества и са готови да полагат усилия и жертви за това. Като организация клубът приема, че професионалните спортисти полагат сериозни физически, интелектуални и морални усилия за постигане на качества, които обединявайки в рамките на един отбор противопоставят на друг. Но те правят това за пари и по този начин издържат семействата си. Нашият клуб вярва, че в аматьорския спорт всеки един играч поотделно преследва физическо, техническо, волево и морално усъвършенстване. Освен да повишава своите качества, състезателят ги подчинява на клубното благо.

2. Какви са състезателите на Ръгби клуб „Варварите София“? Състезателят на нашия ръгби клуб е аматьор, но това не означава да играе ръгби в свободното си време. Това е „кварталният спортист“. Спортистът аматьор прави финансови разходи за да тренира и играе. Жертва свободно време от отговорност към съотборниците си, за да може клубът да се представя на най-доброто си възможно ниво. Клубът изисква от членовете си отговорно отношение към инициативите, които подхваща. Те може да бъдат тренировъчни, състезателни и социални.

3. Членство в Ръгби клуб „Варварите“ Придобивайки членство в клуба, членовете му заявяват, че желаят да участват в инициативите на клуба според своите способности и заетост. Затова клубът предлага следните възможности за членство – състезател, асоцииран състезател, привърженик и ветеран.

* Категоризирането на състезателите ще служи на треньора в оценката с какъв ресурс разполага и така ще може да се мотивира решението за участие или неучастие в дадено първенство или турнир. 3а. Състезателите са носители на най-много отговорности в клуба. Те тренират и полагат физически усилия за да придадат смисъл на определението ръгби клуб. Те са хората, които тренират и играят мачове и по този начин легитимират клуба пред ръгби обществото – на национално и международно ниво. 3б. Асоциираните състезатели на клуба са хора, които видимо изостават в технически, или физически план от състезателите, или не разполагат с необходимия опит, но желаят да допринасят за тренировъчния и състезателен процес. С оглед на тяхната безопасност те се допускат до участие в тренировките, и по усмотрение на треньора играят в мачовете на клуба също след решение на треньора. Както състезателите, така и асоциираните състезатели поемат ангажимент да посещават поне половината от тренировките на клуба. Отделно, състезателите поемат ангажимент да участват в поне две трети от мачовете на клуба. Периодът, за който ще се засича дали посещаемостта на тренировките е два месеца.

4. Задължения на членовете на Ръгби клуб „Варварите София“ Всеки, който иска да се нарече състезател, или асоцииран състезател трябва да организира служебния и личния си живот така, че да не му пречи да изпълнява задълженията си към останалите състезатели и асоциирани състезатели. Това не е армейска дисциплина – това е поемане на отговорност към хората в клуба. Никой не е длъжен да поема такава отговорност, преди да се нарече състезател, или асоцииран състезател. За да може обаче един човек да придобие статута на „състезател“, или на „асоцииран състезател“, той ще трябва да изпълнява задълженията си на такъв. Ако един състезател не изпълнява задълженията си като такъв в продължение на два месеца без да има основателна причина, той губи статута си на състезател и запазва членството си в клуба, но под формата на „привърженик“. Ако един асоцииран състезател не изпълнява задълженията си като такъв в продължение на два месеца без основателна причина, членството му в клуба се трансформира в „привърженик“. Всички членове на клуба са длъжни да заплащат годишен членски внос. Състезателите и асоциираните състезатели са длъжни да покриват съвместно и за своя сметка разходите, възникващи от конкретно спортно събитие, в което участват. Привържениците на клуба не са длъжни да заплащат нищо. Те се асоциират с клуба само на ценностно ниво. По подразбиране са поканени на всички социални и състезателни мероприятия. Всяка тяхна подкрепа е добре дошла, но не задължителна.

5. Права на привържениците на Ръгби клуб „Варварите София“ Привържениците на клуба имат право да участват наравно със състезателите в пътуванията и социалните мероприятия на клуба. Това включва и задължението им сами да покриват своите разходи. Привържениците на клуба нямат право да участват в тренировки, освен като асистенти. Тоест те имат право да помагат с разчертаване на игрището, да участват в загрявките и да допринасят за пълноценността на заниманията по друг начин, указан от треньора. За тяхна безопасност, и за безопасност на състезателите и асоциираните състезатели, както и за да не се възпрепятства интензитета на тренировките, те не се допускат до тактическите занимания, силовите упражнения и други упражнения, които изискват физически контакт, и предполагат технически, физически и  тактически познания. Така се гарантира, че в тренировъчния процес участват само хора със сходно ниво на подготовка. Изключение може да направи треньорът, ако прецени, че даден привърженик притежава достатъчно качества, че да не застраши качеството на тренировката, своята и на останалите безопасност. Друго изключение са отворените тренировки, на които освен състезателите, асоциираните състезатели и привържениците са поканени да участват всички хора, без оглед на техните качества. Това най-често ще са демонстративни занимания. Съставянето и осъвременяването на списъка със състезатели и асоциирани състезатели помага да се прогнозира посещаемостта на тренировките и мачовете и да се оценява текущото състояние на отбора. Целта на тази четристепенната система на членство са, че ръководството на клуба ще знае в състезания с какъв интензитет отборът може да участва, без това да повиши опасността от контузии, или да предполага огромни, последователни, деморализиращи загуби.

6. Права и задължения на ветераните За ветеран се приема всеки човек прекарал поне три години като състезател на ръгби клуб „Варварите“, или ръгби клуб „Меркурий“ и който е по-възрастен от 35 години. Той винаги е поканен да участва в социалните меропирятия на клуба и да го подкрепя. Не е длъжен да заплаща членски внос, нито да участва в тренировките, или в състезанията. Статутът на „Ветеран“ е отреден на хора, които имат безспорен принос към клуба и са заслужили признателността на членовете. В същото време ветераните са хора, които не се приемат за активно спортуващи и поради това не попадат по подразбиране в сметките на треньора, когато оценява състоянието на отбора.

7. Решения за участие в първенства и турнири. Решение за участие в първенства и турнири се взима само от състезателите на клуба, защото те са хората, които изнасят тежестта на участието. Гласуването може да става на събрание, а също така и в електронна форма в конферентен чат, или коментари под статус. В случай, че се избере форма на електронно допитване срокът за гласуване е едноседмичен, считано от момента на публикуване на запитването.

8. Ръгби клубът задължително провежда свое общо събрание веднъж годишно. Решения по актуални въпроси, изискващи мнението на целия клуб обаче може да се поставят на гласуване през цялата година. Те могат да се взимат по електронен път (в интернет) като решенията по точка „7“. Възможни са изключение и поставянето на по-кратък срок за гласуване, когато ситуацията го налага.

9. Решенията на общото събрание на ръгби клубът касаят въпроси от стратегическо значение за клуба. Организационни въпроси по техническата част и нейното изпълнение се решават от Управителния съвет.

10. Управителния съвет се състои от пет члена, като един от тях е Председател на управителния съвет. Председателят на УС представлява юридически ръгби клуб „Варварите София.

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s